Sunday, March 3, 2024

’கொண்டலாத்தி’ நூல் குறித்து சரவணன் சுப்பிரமணியனின் கட்டுரை


சரவணன் சுப்பிரமணியன் தனது வலைப்பூவில் எனது ‘கொண்டலாத்தி’ கவிதைத் தொகுப்பு சிறு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார். அவருக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியும் அன்பும். அதற்கான. கட்டுரைக்கான சுட்டி கீழே:

கொண்டலாத்தி

No comments:

Post a Comment