Wednesday, February 8, 2017

குச்சித்தொண்டைக் குருவிஉச்சியிலும் உச்சி
அதில் சிறுகுச்சி
சிறுகுச்சி மீதொரு
கொண்டைக்குருவி

அதன் உச்சியிலொரு
சிறுகருங் கொண்டை
குத்திக்குத்தி ஒளிவிரிக்கும்
அதில் வெயில் நடுங்கும்

குச்சித் தொண்டைக் குருவியது
அதில் கிளுகிளுக்கம்
கிளுகிளுக்கம் முடித்ததுமே
ஒரு சிலிர்சிலிர்க்கும்

குச்சியுதறிப் பறந்து
சிறுபூ உதிர்க்கும்
சிறுபூவிலும் சிறியதாய்ப்
பூச்சி பிடிக்கும்

ஒளி முன்னே
பூச்சி பிடிக்கும்
குருவி கண்டு
கண்ணில் பூச்சி பறக்கும்
கண்ணில் பறக்கும்
பூச்சி பிடிக்க இங்கு வா
என் கண்ணே
கொண்டைக்குருவி

1 comment:

  1. கவிதையின் அழகால் கொண்டைக்குருவி இன்னும் அழகாக இருக்கிறது.

    ReplyDelete